Konferencja Science: Polish Perspectives 2018 Berlin za nami

 
 

W dniach 12 - 13 października na Berlińskim Uniwersytecie Technicznym odbyła się ósma już konferencja z serii Science: Polish Perspectives (SPP), kierowana do polskich naukowców pracujących poza granicami kraju. Do około setki młodych uczonych dołączyli przedstawiciele polskich instytucji grantowych, funduszy inwestycyjnych oraz innych sektorów zainteresowanych polską diasporą badawczą. Organizatorem wydarzeń Science: Polish Perspectives jest Fundacja Polonium, która ma na celu budowanie, badanie oraz odkrywanie potencjału tej społeczności.

Polska społeczność naukowców ponad granicami krajów i dyscyplin

Podczas tegorocznego berlińskiego SPP swoje badania zaprezentowało dwudziestu pięciu polskich uczonych z sześciu krajów Europy. Profesor Ewa Dąbrowska - lingwistka z Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg oraz Birmingham University, przedstawiła swoje badania na temat naturalnych procesów nauczania języka i tego jak lingwistyka kognitywna zmienia nasze dotychczasowe zrozumienie tego zagadnienia. Wśród “keynote talks” znaleźli się również dr hab.  Aleksandra Walczak z laboratorium fizyki teoretycznej Ecole Normale Superieure w Paryżu oraz prof. Andrzej Górak z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie.

Na scenie dołączyli do nich młodzi szefowie grup badawczych: dr Jan Kosiński - biolog strukturalny z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Hamburgu, fizyk dr Michał Piotr Heller z Instytutu Fizyki Grawitacyjnej Maxa Plancka oraz dr Paweł Dydio - chemik z Uniwersytetu w Strasburgu.

Podczas pozostałych prelekcji oraz sesji posterowych zaprezentowali się młodzi naukowcy wyłonieni podczas konkursu abstraktów. Od  roli miofibroblastów we wzroście guzów nowotworowych, po nowe technologie na bazie grafenu, aż po psychokognitywistykę i to jak nasz mózg reaguje na nagrody - między innymi o tym mogła usłyszeć publiczność tegorocznego SPP. “Prowadząc badania nad nauczaniem maszynowym wiele mówi się o aplikacjach tego rodzaju metod w rozmaitych dyscyplinach, jednak bardzo rzadko zdarzają się sytuacje gdy można bardziej wnikliwie zapoznać się z problemami poza Twoim własnym, wąskim polem nauki. SPP jest jedną z niewielu okazji, która umożliwia nawiązanie tego rodzaju interdyscyplinarnej współpracy w bardzo naturalny i przyjemny sposób.” - zauważył Adam Goliński z Uniwersytetu w Oksfordzie, który podczas konferencji zaprezentował swoje badania z pogranicza nauczania maszynowego i statystyki.

Otwarty dialog akademii i instytucjami grantowymi i z biznesem

Już podczas otwarcia konferencji, szefowa wydarzenia - dr Justyna Pielecka-Fortuna zaznaczyła jak ważnym elementem rozwoju współczesnego naukowca jest dialog z instytucjami grantowymi oraz przedstawicielami świata biznesu, dodając: „Zarówno naukowcy chcący wrócić do polskiej akademii, jak i ci chcący kontynuować karierę poza nią, przestają być tematem tabu. Cieszę się, że nasze wydarzenia stały się platformą do takich dyskusji i Fundacja Polonium jest częścią tych znaczących zmian”

Strategie na zmianę polskiego drenażu mózgów w ich cyrkulację były wspólnym mianownikiem prelekcji wygłoszonych przez instytucjonalnych partnerów konferencji. Michał Kuź z ambasady RP w Berlinie mówił o tym jaki wpływ na ten proces mogą mieć ostatnie zmiany w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Dr Zofia Sawicka z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), przedstawiając doświadczenia Agencji opowiedziała o zmianach jakie zachodzą w polskiej akademii w kontekście internacjonalizacji oraz przedstawiła nowe programy powrotowe. Przedstawiciele Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wraz z laureatką jednego ze swoich konkursów grantowych, dr Eweliną Knapską z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, mówili o możliwościach, ale też i wyzwaniach czekających na zarówno zagranicznych jak i polskich naukowców chcących budować swoją naukową karierę w Polsce.

Dr Maciej Mrożewski z Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytetu Technicznego w Berlinie,  wspomniał o ogromnej wartości jaką niesie ze sobą wzajemne otwieranie się na siebie nauki i biznesu. Kontynuacją tego tematu były prezentacje naukowców, którzy założyli startupy. Na scenie pojawił się m.in. dr Jan Domański - CTO w Labstep czy dr Katarzyna Hess-Wiktor, która pracuje w Szwecji nad Minnity - aplikacją wspomagającą opiekę nad osobami z demencją. Podczas warsztatu MITEF Polska uczestnicy wydarzenia mieli też szansę poznać pracę funduszu akceleracyjnego, a zwieńczeniem bloku startupowego był panel dyskusyjny na temat sposobów wzmacniania więzi pomiędzy nauką i biznesem.


Wydarzenie było również okazją do przedstawienia wstępnych wyników badań nad polską diasporą naukową, które prowadzi Fundacja Polonium. Podczas prezentacji, prezes zarządu Fundacji Bartosz Paszcza, mówił o nastawieniach powrotowych polskich naukowców oraz ich motywacjach. Pełen raport z badania zostanie opublikowany podczas drugiej tegorocznej konferencji Science: Polish Perspectives, która odbędzie się w Oksfordzie 16-17 listopada.


Informacje ogólne:
Science: Polish Perspectives (SPP) to organizowana od 2012 roku interdyscyplinarna konferencja skierowana polskich naukowców pracujących poza granicami Polski. Do 2016 roku konferencje SPP były corocznie organizowane naprzemiennie w Oksfordzie i Cambridge. W odpowiedzi na zainteresowanie ideą SPP ze strony polskich naukowców z regionu DACHL, od 2017 roku dołączyła do nich siostrzana niemiecka edycja SPP oraz mniejsze lokalne wydarzenia SPP Meetups, które do tej pory odbyły się w Sztokholmie, Delft, Florencji i w Nowym Jorku.

Organizatorem konferencji SPP jest Fundacja Polonium, której celem jest budowanie społeczności, badanie i wydobywanie potencjału z polskiej diaspory badawczej. Więcej informacji o działalności Fundacji można znaleźć pod adresem poloniumfoundation.org.


Konferencja Science: Polish Perspectives jest współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w projekcie “Gateway to the Polish Research Diaspora: portal oraz wydarzenia integrujące polską światową społeczność badawczą”.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”
Projekt odbywa się przy udziale środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.