Science: Polish Perspectives 2018: Polska diaspora badawcza spotkała się w Oksfordzie

 
 

W dniach 16 - 17 listopada na Uniwersytecie Oksfordzkim odbyła się siódma edycja konferencji Science: Polish Perspectives (SPP) w Wielkiej Brytanii, na której spotkało się ponad dwustu polskich naukowców pracujących na całym świecie. Dołączyli do nich przedstawiciele instytucji grantowych, funduszy inwestycyjnych oraz innych sektorów zainteresowanych współpracą z polską diasporą naukową.

Polska społeczność naukowców ponad granicami krajów i dyscyplin

W tym roku w Oksfordzie swoje badania przedstawiło publiczności podczas prelekcji oraz sesji plakatowych ponad pięćdziesięciu naukowców z całego świata, reprezentujących różne dziedziny nauki: od historii i prawa po biologię molekularną, od psychologii do fizyki cząstek i programowania maszynowego. Tym samym uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się zarówno jak uczą się sieci neuronowe oraz dlaczego sztuczna inteligencja nie zawsze (a przynajmniej na razie!) jest dobrym partnerem do rozmowy, jak i usłyszeć co ma grafit do medycyny i jak widzieli koncept cywilizacji polscy inteligenci XIX wieku.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się Piotr Didyk z EMBL Grenoble, Wojciech Galej z Uniwersytetu w Lugano, Magdalena Kowalska z CERN oraz Agnieszka Wykowska z Włoskiego Instytutu Technologicznego oraz Uniwersytetu Technicznego w Luleå, a także tak znamienici naukowcy o światowej renomie jak prof. Dame Anna Dominiczak - dziekan wydziału Medycyny i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Glasgow i prof. Artur Ekert - fizyk z Uniwersytetu w Oksfordzie. Ponad dwustu uczestników miało również okazję wysłuchać prezentacji oraz uczestniczyć w warsztatach przedstawicieli funduszy inwestycyjnych oraz instytucji badawczych sektora prywatnego. Przedstawiciel partnera konferencji, firmy Boston Consulting Group, Łukasz Bolikowski, opowiedział o stosowaniu metod data science w sektorze prywatnym, z kolei przedstawiciel Black Pearls VC przedstawiał możliwości rozwoju naukowych startupów w Polsce. Uczestnicy mogli także dowiedzieć się więcej o programach i grantach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz zdobyć nowe umiejętności związane z komunikowaniem informacji o swoich badaniach.

Publikacja wyników badań nad polską diasporą badawczą

Wydarzenie było również okazją do przedstawienia wyników badań nad polską diasporą naukową, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziła Fundacja Polonium. Badania objęły kilkuset polskich naukowców za granicą, którzy odpowiedzieli m.in. na pytania czy rozważają w ogóle powrót do Polski, jakie są ich obawy i wyobrażenia o powrocie, i – nawet jeśli nie wrócą – jak widzą swoją współpracę z polskim środowiskiem naukowym. Uczestnicy otrzymali drukowaną wersję raportu „Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego” oraz mieli możliwość wysłuchania prezentacji dr Rafała Mostowego, jednego z członków zespołu badawczego, który w skrócie opowiedział o płynących z niego wnioskach.

Prezentacji towarzyszył panel dyskusyjny na temat roli i kierunków rozwoju diaspor badawczych, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji zrzeszających społeczności akademickie: Rocio Gaudioso ze Stowarzyszenia Hiszpańskich Naukowców w Wielkiej Brytanii, Ulrike Topf z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Łukasz Wojdyga z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W tym roku w Oksfordzie sporo dyskutowało się także o czekających w Polsce możliwościach akademickich: Katarzyna Mleczko-Sanecka opowiedziała o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Maria Pawłowska z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) przedstawiła dostępne programy grantowe, a Joanna Olesiak-Bańska z Politechniki Wrocławskiej podzieliła się swoim doświadczeniem powrotu do kraju i roli, jaką odegrały w niej granty FNP.

Informacje ogólne:

Science: Polish Perspectives (SPP) to organizowana od 2012 roku interdyscyplinarna konferencja skierowana do polskich naukowców pracujących poza granicami Polski. Jej organizatorem jest Fundacja Polonium, której celem jest budowanie i badanie polskiej społeczności naukowej za granicą, a także maksymalizacja jej potencjału. Konferencje SPP organizowane są co roku naprzemiennie w Oksfordzie lub w Cambridge, a od 2017 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ideą SPP ze strony polskich naukowców z krajów niemieckojęzycznych, także w Berlinie. Równolegle Fundacja Polonium wspiera naukowców w organizacji mniejszych lokalnych wydarzeń SPP Meetups, które do tej pory odbyły się w Sztokholmie, Delft, Florencji i Nowym Jorku.

Więcej informacji o działalności Fundacji można znaleźć pod adresem www.poloniumfoundation.org.

Fundacja Polonium

contact@poloniumfoundation.org


Konferencja Science: Polish Perspectives jest współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w projekcie “Gateway to the Polish Research Diaspora: portal oraz wydarzenia integrujące polską światową społeczność badawczą”.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”