Na brytyjskich uniwersytetach rusza cykl wykładów wiodących naukowców z polskich ośrodków badawczych

 
 

Już siódmego marca na Uniwersytecie Cambridge, odbędzie się pierwsze spotkanie z serii “From Poland with Science”, która będzie trwała dwa lata a ma na celu promocję najlepszych badań naukowych prowadzonych w Polsce. Spotkania są organizowane przez Fundację Polonium we współpracy z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, oraz przy pomocy lokalnych organizacji studenckich. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym z programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polska nauka mierzy się z problemem drenażu mózgów oraz relatywnie małą ilością międzynarodowych współprac badawczych (“Quantifying the negative impact of brain drain on the integration of European science”, Nature 2017). Jednym z powodów tego zjawiska, zarówno wśród polskiej diaspory naukowej jak i międzynarodowego środowiska naukowego,  jest niski poziom świadomości o rodzimych dokonaniach oraz niewiedza na temat możliwości rozwoju ścieżki kariery naukowej w Polsce.

Z drugiej strony, doświadczenie wyniesione przez Fundację Polonium z organizowanych przez nią konferencji i spotkań “Science: Polish Perspectives”, skierowanych do polskiej diaspory naukowej, pokazuje znaczące zainteresowanie zarówno tematem “naukowych powrotów”, jak i współpracy z polskim środowiskiem badawczym.

“From Poland with Science” jest odpowiedzią na te spostrzeżenia. Spotkania są skierowane szczególnie do lokalnych środowisk naukowych, a każde z nich będzie się składać z dwóch wykładów, przeprowadzonych przez wybitnych naukowców z Polski, zarówno młodych jak i już bardziej doświadczonych, oraz części mniej oficjalnej, podczas której będzie szansa na wymianę wiedzy i doświadczeń w mniej formalnej atmosferze.

“Wierzymy, że te spotkania przyczynią się znacząco do budowania wizerunku polskiego środowiska naukowego jako otwartego zarówno na tych chcących powrócić do kraju, jak i obcokrajowców” - mówi Marta Topor, główny koordynator projektu. “Wnioski z przeprowadzenia projektu będą stanowić też istotny wkład w budowę NAWA, dostarczając informacji zwrotnej o dobrych praktykach w promocji polskich badań naukowych, inspirowaniu ponadgranicznej współpracy oraz umiędzynarodowienia polskich instytucji naukowych” dodają organizatorzy.

“Zainteresowanie wynikami badań z polskich uniwersytetów jest wysokie, nie tylko wśród Polaków ale też studentów międzynarodowych. Wielu rodzimych naukowców ma osiągnięcia, których nie powstydziliby się profesorowie na Cambridge. Wierzymy, że takie inicjatywy będą zachęcać studentów do rozwijania kariery akademickiej w Polsce i dlatego zaangażowaliśmy się w ten projekt” - mówi Natalia Narożańska, Vice-Prezydent Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii i studentka na University of Cambridge.

W ramach cyklu zaplanowanych zostało dziesięć spotkań. Podczas pierwszego z nich na University of Cambridge, zorganizowanego przy pomocy Cambridge University Polish Society, swoje badania zaprezentuje laureat ERC Starting Grant Prof. Stefan Dziembowski, który w 2008 przeniósł swoją grupę badawczą z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie na Uniwersytet Warszawski, gdzie kontynuuje badania w dziedzinie kryptologii i bezpieczeństwa danych. Również z Uniwersytetu Warszawskiego, w Cambridge dołączy do niego fizyk Dr Radek Łapkiewicz, laureat grantu First TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zajmujący się optyką kwantową.

Kolejne wydarzenia odbędą się między innymi na Imperial College London, University of Oxford, University of Surrey i na University of Edinburgh. Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się między innymi biolog Prof. Agnieszka Chacińska z Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie, Prof. Karol Grela z Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.


Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a więcej informacji na temat projektu znajduje się na kanałach www.facebook.com/polishperspectives, www.facebook.com/polonium_org, www.twitter.com/polonium_org