Już wkrótce widzimy się w Berlinie i Cambridge!

Polscy naukowcy, którzy wyjechali poza granicę kraju nie są wolnymi elektronami krążącymi w ośrodkach akademickich i przemysłowych. Warszawa, Londyn, Berlin, Sztokholm i wiele innych miast, choć pozornie są od siebie odległe, łączy wspólny czynnik. Czynnik ludzki – główny mianownik Fundacji Polonium, której celem jest łączenie polskiej diaspory naukowej na całym świecie. Już tej jesieni w Berlinie i Cambridge odbędą się dwa wydarzenia z cyklu Science: Polish Perspectives, na które zjedzie się niemal czterystu  wybitnych polskich naukowców pracujących za granicą oraz w kraju, by wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

 

W Polsce trwa debata nad projektem tak zwanej Ustawy 2.0, próbie całościowej reformy uczelni wyższych, zakładającej szereg zmian mających na celu doścignięcie światowych standardów naukowych przez krajowe uniwersytety. Tymczasem, polscy naukowcy pracujący za granicą, od lat tworzą międzynarodową siatkę wymiany wiedzy i doświadczeń, między innymi spotykając się na corocznej konferencji Science: Polish Perspectives organizowanej od 2012 roku. W tym roku, Fundacja Polonium, stworzyła dwie unikalne okazje do spotkania polskich naukowców ze wszystkich dziedzin – główną konferencję Science: Polish Perspectives 2017 (SPP 2017) w Cambridge oraz zupełnie nowy format wydarzenia – SPP Meetup organizowany w Berlinie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 i 4 listopada, drugie zaś już 13 i 14 października. Obie konferencje mają charakter popularnonaukowy i umożliwiają uczestnikom nie tylko poznanie się i zbudowanie sieci kontaktów, ale również tworzą platformę współpracy między polskimi naukowcami pracującymi w różnych krajach.

 

Uczestnicy SPP2016 w Oksfordzie

Uczestnicy SPP2016 w Oksfordzie

Szósta edycja konferencji naukowej Polonii - tym razem w Cambridge

Na scenie w St John's College w Cambridge wystąpią  między innymi goście specjalni, znakomici naukowcy pracujący w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Wśród nich jest doktor Magda Bieńko z Karolinska Institutet zajmująca się biologią komórkową, profesor Victor Tybulewicz, immunolog z Francis Crick Institute oraz Imperial College London. Dodatkowo profesor Marta Kwiatkowska z University of Oxford opowie o tym kiedy ufać robotom oraz Dr Natalia Nowakowska, również z University of Oxford przybliży słuchaczom dynastię Jagiellonów.

Obok wybitnych polskich badaczy swoją pracą podzielą się także młodsi naukowcy. Nie zabraknie fascynujących, krótkich wystąpień w stylu TED-talków oraz posterów z wielu dziedzin nauki: od historii polski, przez tajemnice czarnych dziur, wycieczki w wirtualną rzeczywistość, po rozważania nad wpływem bakterii na nasze ciało.

Same prezentacje to jednak nie wszystko. W ramach SPP2017 uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach, między innymi organizowanymi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy BlackPearls VC, firmę venture capital z Polski, która przybliży młodym naukowcom świat biznesu. W ramach warsztatu poprowadzonego przez Boston Consulting Group, uczestnicy wcielą się w zespół zarządzający miastem przyszłości, by sprostać wyzwaniom czekających na ich drodze. Całe wydarzenie zostanie zwieńczone uroczystą kolacją w reprezentatywnym  Fitzwilliam College.

SPP2017 odbywa się pod patronatem Ambasady RP w Londynie ze wsparciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Boston Consulting Group oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Konferencja "Science: Polish Perspectives" - zadanie finansowane w ramach umowy 865/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Science: Polish Perspectives sięga Berlina

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie działalnością Fundacji Polonium oraz potrzeby lokalnych społeczności od 2016 roku obywają się także mniejsze spotkania z serii SPP Meetup. Do tej pory takie spotkania miały miejsce w Sztokholmie i Delft. W tym roku, po raz pierwszy wydarzenie z tego cyklu przybrało formę konferencji, która odbędzie się w Berlinie niecały miesiąc przed głównym wydarzeniem w Cambridge (13-14 października).

Uczestnicy SPP Meetup Berlin będą mieli w tym roku okazję wysłuchać wielu wykładów prezentowanych przez grono młodych naukowców, bądź przyjrzeć się  wynikom ich badań przedstawionych w formie posterów. Podróże w kosmos, chemia materiałowa, medycyna sportowa czy psychologia to tylko kilka z wielu tematów, które poruszą prezentujący. Tu także przewidziane są warsztaty i dyskusja panelowa o współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami. Dodatkowo, organizatorzy przewidzieli sesję startupową, gdzie zaprezentują się firmy i innowatorzy, których działalność wywodzi się ze środowiska akademickiego.

Wśród zaproszonych wykładowców są: Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, laureatka prestiżowych grantów Fundacji Nauki Polskiej, w tym Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej „Nicolaus Copernicus” oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze; Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, była prezydent Rady Naukowej CERN, oraz Dr Marcin Piątkowski, starszy ekonomista w Banku Światowym.

SPP Meetup Berlin 2017 otrzymał jak wsparcie od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, Polskiego Funduszu Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, firmy konsultingowej Exponent, Ambasady RP w Berlinie oraz Wydziału Konsularnego Ambasady.

Obie konferencje są organizowane przez ekipę wolontariuszy Fundacji Polonium, założoną przez organizatorów poprzednich edycji wydarzenia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Fundacji Polonium: www.poloniumfoundation.org, stronie SPP: www.sciencepolishperspectives.org, oraz profilu Science: Polish Perspectives na Facebooku.