Polska diaspora naukowo-badawcza znów spotkała się w Cambridge

 
 
Od studiów nad rolą dynastii Jagiellonów w Europie, poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie “czy jedzenie ciasta może pomóc w odchudzaniu?”, aż po problemy etyki powstającej sztucznej inteligencji. W tym roku dwustu pięćdziesięciu naukowców  przyjechało z 11 krajów, aby w historycznych salach Uniwersytetu Cambridge porozmawiać o nauce. Co ich łączy? Wszyscy są młodymi, wybitnymi naukowcami i innowatorami z Polski, jednak pracują i rozwijają się w ośrodkach naukowych poza krajem/na całym świecie. Po raz szósty z inicjatywy Fundacji Polonium, odbyła się konferencja “Science: Polish Perspectives”, gromadząca unikalną społeczność młodych, wybitnych polskich naukowców i innowatorów pracujących na całym świecie.

 

Społeczność polskich naukowców za granicą

Właśnie rozmowy o wzajemnych badaniach, szukanie możliwości ponadgranicznej współpracy i tworzenie w ten sposób społeczności polskich naukowców pracujących na całym świecie są celami wydarzenia, przyciągającymi rokrocznie ponad dwustu uczestników. Skutkiem trwającego drenażu polskich umysłów jest rosnąca polska diaspora naukowo-badawcza. Integracja tej społeczności jest celem konferencji “Science: Polish Perspectives” i organizującej ją Fundacji Polonium. Potwierdzają to wypowiedzi uczestników. To ważna konferencja, bo daje możliwość zbudowania sieci kontaktów w Polsce i za granicą. – powiedział Jan Jakub Chromiec, doktorant w Hertie School of Governance w Berlinie - Właśnie ludzie, których się tutaj spotyka są tutaj największą wartością. Zdecydowanie daje nam świetne perspektywy na nawiązanie współpracy badawczej w przyszłości. Wtórował mu Wiktor Olszowy, doktorant z Uniwersytetu Cambridge: przyszedłem tutaj, żeby spotkać znajomych z poprzednich edycji, nawiązać nowe współprace badawcze, a także dowiedzieć się więcej o możliwościach powrotu do Polski.

22791811_1471554019559230_3421962945916165142_o.jpg

 

To, co łączy przybywających na konferencję, to nie tylko narodowość - powiedziała z kolei Aleksandra Królik, koordynator organizacji konferencji - to także bez wyjątku osoby, które robią wybitne badania i prezentują je w ciekawy sposób. Niezależnie od tego, czy właśnie kończą studia magisterskie, piszą doktorat, czy właśnie założyli swoją grupę badawczą.

Fundacja Polonium zaprezentowała także wstępne wyniki trwającej ankiety, która ma za zadanie zbadanie polskiej diaspory naukowej. To pierwsze studium polskich emigrantów pracujących naukowo o takiej skali. Ma ono pomóc zrozumieć jak polscy naukowcy rozprzestrzeniają się po świecie, z kim utrzymują kontakty oraz jak zapatrują się na kwestie powrotu. Pomimo iż prawie połowa badanych nie planuje wracać do Polski, ogromna większość z nich czerpie korzyści zawodowe wynikające z kontaktów z naukowcami w Polsce. Ponad połowa z nich ma również doświadczenie z polskim systemem edukacji. Sugeruje to, że jest wiele czynników natury osobistej, do których można się odwołać, żeby zachęcać ludzi do powrotów oraz współpracy z Polską - przekonywał dr Rafał Mostowy z Fundacji Polonium. Podkreślił on też, że obszerny raport z analizą polskiej diaspory ukaże się w 2018.

Dyskusja o możliwościach dla naukowców w Polsce

Uczestnicy także wzięli aktywny udział w wydarzeniu w trakcie warsztatów. Na jednym z nich Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dzieliła się informacją na temat polskich grantów dostępnych dla osób zastanawiających się nad powrotem. Uczestnicy mieli także okazję porozmawiać o doświadczeniach jednego z laureatów programów grantowych FNP, który postanowił wrócić do kraju i kontynuować tam swoje badania. Wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Łukasz Szumowski, nakłaniał polską diasporę naukową do zaangażowania się w proces zmiany polskiej nauki. Wspomniał o powstającej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zachęcając naukowców do kontaktu i zaproponowania w jaki sposób najlepiej może się ona przysłużyć umiędzynarodowieniu rodzimych badań.

23406151_1471554806225818_7207856634505853355_o.jpg

Przybliżeniu nadchodzących zmian w zasadach działania systemu naukowego w Polsce służyła także dyskusja panelowa na temat Ustawy 2.0, w której wzięli udział przedstawiciele PAN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz brytyjski naukowiec od niedawna pracujący w Krakowie. Pod gradem pytań znalazł się reprezentujący MNiSW Aleksander Dańda, odpowiadając na pytania m.in. dotyczące finansowania regionalnych uczelni. Zarówno widownia, jak i pozostali paneliści, docenili propozycje wprowadzenia obowiązkowego stypendium dla doktorantów, a także częściowego zniesienia habilitacji.

Wagę współpracy pomiędzy polską a zagranicą dostrzegają także Partnerzy konferencji, do których należą Ambasada RP w Londynie, The Boston Consulting Group, Fundacja Adamed, Polski Fundusz Rozwoju, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania poza murami uniwersytetów

Istotnym elementem konferencji jest także pokazanie, że kariera naukowa niekoniecznie musi oznaczać chęć pozostania na uczelni - możliwością jest także zatrudnienie w odpowiednich działach prywatnych firm lub zamienienie wyników swoich badań w startup.

23509259_1471552342892731_8638090847678121801_o.jpg

Pierwszą z alternatyw przybliżyli w czasie warsztatu konsultanci The Boston Consulting Group, pokazując jak w analizie przyszłości zrównoważonych miast przydają się umiejętności badawcze. Z kolei jeden z partnerów Black Pearls VC, pomógł przybliżyć młodym naukowcom jakie w Polsce są możliwości komercjalizowania projektów badawczo rozwojowych. .

Wątek rozmowy o współpracy naukowo-biznesowej oraz możliwościach kontynuowania kariery badawczej w firmie był kontynuowany drugiego dnia. Eliza Kruczkowska przedstawiła program “Dobry Pomysł” Polskiego Funduszu Rozwoju, zapewniających chcącym stworzyć firmę naukowcom wsparcie merytoryczne oraz informację na temat dostępnych w polsce inwestorów.

Ze sporym zainteresowaniem cieszył się także panel dyskusyjny na temat naukowo-biznesowej współpracy, w którym usłyszeć można było opinię każdej z wyżej wymienionych osób, a także przedstawiciela jednego z brytyjskich akceleratorów startupów, Entrepreneur First. Uczestnicy dyskusji podkreślali zachodzące w Polsce zmiany, jednocześnie wskazując na pozostające problemy w podejściu do komercjalizacji badań naukowych. Z pewnością jednak transfer know-how przez polskich naukowców z zagranicy przyczyniłby się do poprawy sytuacji.

Już podczas otwarcia organizatorzy zapowiedzieli, że następna konferencja odbędzie się 16-17.11.2018 w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie podkreślili, że chcieliby, aby seria konferencji “Science: Polish Perspectives” objęła zasięgiem wszystkie miejsca, w których mieszkają polscy naukowcy. Organizatorzy zachęcali do kontaktu osoby chętne do włączenia się w działalność tworzonej społeczności. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.poloniumfoundation.org oraz www.polishperspectives.org.  

23406053_1471552279559404_690175754306773427_o.jpg

Konferencja "Science: Polish Perspectives" - zadanie finansowane w ramach umowy 865/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Projekt współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest realizowany we współpracy z Ambasadą RP w Londynie.

 

SPP Meetup Berlin 2017 za nami

 
 

Organizowana od sześciu lat w Wielkiej Brytanii interdyscyplinarna konferencja z serii “Science: Polish Perspectives” po raz pierwszy odbyła się także w Berlinie. Wydarzenie zgromadziło ponad setkę polskich naukowców z Niemiec, Szwajcarii i Polski, umożliwiając im wymianę doświadczeń, prezentację wyników badań naukowych oraz nawiązanie nowych kontaktów. Uczestnicy Meetupu mieli także okazję zapoznać się z perspektywami rozwoju kariery w polskiej nauce i gospodarce.

 

SPP Meetup Berlin 2017

Fundacja Polonium, której celem jest łączenie polskich naukowców na całym świecie, zorganizowała w tym roku dwa duże wydarzenia pod hasłem “Science: Polish Perspectives” - szóstą już edycję konferencji SPP w Wielkiej Brytanii (Cambridge, 3-4 listopada 2017) oraz pierwsze tego typu wydarzenie w Berlinie, skierowane do naukowców i przedsiębiorców związanych z krajami niemieckojęzycznymi, SPP Meetup Berlin 2017. Niemiecka edycja wydarzenia okazała się doskonala okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy. Dwa intensywne dni konferencji zaowocowały wieloma rozmowami i dyskusjami, które połączyły polską diasporę naukową w Niemczech i zapoczątkowały tworzenie szerszej sieci kontaktów.  

Meetup odbył się w dniach 13-14 października 2017 na Uniwersytecie Humboldtów w samym centrum Berlina. Oprócz młodych, wybitnych naukowców i znakomitych gości specjalnych, można było spotkać również przedsiębiorców, którzy założyli startupy bazując na wynikach prac naukowych - meetup zgromadził ponad setkę uczestników. Nie zabrakło też Ambasadora RP w Niemczech, profesora Andrzeja Przyłębskiego, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji oraz przedstawicieli polskich instytucji państwowych oraz grantowych - w tym Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Prelekcje gości i uczestników

Istotną częścią konferencji były wykłady zaproszonych gości specjalnych. Na początku wydarzenia Dr Marcin Piątkowski, ekonomista z Banku Światowego, wprowadził uczestników w dobry nastrój opowiadając o tym, jak Polska nieporównywalnie szybko wspięła się ścieżką rozwoju gospodarczego. W sobotę o ciekawym zagadnieniu neutrin opowiedziała prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, była Przewodnicząca Rady CERN, natomiast prof. Agnieszka Chacińska z Centrum Nowych Technologii UW wygłosiła wykład o mechanizmach odpowiedzi na stres komórkowy.

 

Wśród 10 popularno-naukowych prezentacji uczestników Meetupu, zaaranżowanych w stylu prezentacji TED znalazły się zagadnienia z wielu dziedzin. Po wystąpieniach naukowców nie brakowało pytań, a dyskusje między uczestnikami i zaproszonymi gośćmi trwały nadal w przerwach kawowych. Sesje posterowe, w których swoją pracę zaprezentowało kolejnych 11 uczestników, również przyciągnęły uwagę uczestników. Na koniec wydarzenia, na podstawie głosów uczestników oraz wyboru jury najciekawszym prezentacjom przyznano nagrody: pierwsze miejsce za prezentację przypadło Dr. Karolowi Nowickiemu-Osuch, który zatytułował swoją prezentację "Detecting cancer before cancer”, drugą nagrodę zdobył Jędrzej Górski opowiadający o swoich projektach w dziedzinie lotów kosmicznych. Nagrodę publiczności zdobył natomiast wykład Anny Matuszyńskiej o matematycznym spojrzeniu na fotosyntezę. W grupie posterów pierwsze miejsce zajęła Karolina Mania, której plakat zilustrował zastosowanie sztucznej inteligencji w egzekucji prawa, natomiast nagroda publiczności przypadła Ani Sobiepanek również pracującej nad tematyką diagnostyki raka. Dodatkową prezentację, która wywołała wiele ciekawych dyskusji, przedstawiła Magdalena Gonciarz opowiadająca o swoim projekcie fotograficznym “Portrait of Science” oraz o postrzeganiu naukowców przez społeczeństwo.

Współpraca między nauką a przemysłem

Meetup zgromadził nie tylko osoby mocno zakorzenione w nauce, ale również tych, którzy zajmują się komercjalizacją swoich przedsięwzięć naukowych. Podczas sesji startupowej swoje firmy prezentowali m.in. projektant sferycznego drona do lotów ratunkowych, Przemysław Kornatowski z Politechniki w Lozannie czy Marek Gutt-Mostowy, prezes startupu euroLoop rozwijającego w Polsce technologię hyperloop - kapsuł poruszających się w niskociśnieniowym tunelu. Nie zabrakło też przykładu naukowca, który wrócił do Polski z renomowanego niemieckiego ośrodka naukowego Fraunhofer, aby w kraju rozpocząć komercyjną działalność naukową. Dr Filip Granek, prezes notowanej od niedawna na GPW firmy XT-PL mówił o swoim laboratorium prowadzonym w ramach wrocławskiego Centrum Badań Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT+. Dodatkowo, Eliza Kruczkowska z Polskiego Funduszu Rozwoju przybliżyła inicjowany program pt. Dobry Pomysł, wspierający innowacyjne projekty start-upowe z zakresu tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji w pierwszej fazie rozwoju.

Panel dyskusyjny “Science across borders: Polish - German perspectives for scientific excellence”

W ramach konferencji SPP Meetup Berlin odbył się również panel dyskusyjny na temat doskonałości naukowej i współpracy międzynarodowej. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: Prof. Detlef Hommel z wrocławskiego ośrodka EIT+, Dr Agata Starosta, która po latach badań w Monachium i Newcastle przyjeżdża do Polski pracować na UMCS w Lublinie, Ewa Kuśmierczyk z PAN, Witold Gnauck z Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki oraz Prof. Konrad Czerski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dyskusje, w których udział wzięła także publiczność, poruszały tematy dotyczące istniejących programów stypendialnych i grantowych oraz wspierania mobilności w nauce. Nie zabrakło rozmów o roli stypendiów i innych świadczeń podczas wyjazdów młodych naukowców, o statystykach programów europejskich oraz możliwości zachęt do tworzenia wielokulturowych zespołów. Dodatkowo dyskutowano też o transparentności procesów rekrutacyjnych i uzyskiwaniu cennych recenzji wniosków, oraz o możliwości angażowania fundacji korporacyjnych, należących do koncernów przemysłowych, w finansowanie badań naukowych. Burzliwa niekiedy dyskusja, zręcznie moderowana przez Jana Jakuba Chromca, trwała jeszcze długo po zakończeniu panelu, w kuluarach.

Warsztaty

Uczestnicy Meetupu, którym udało się dotrzeć do Berlina już w piątek rano, mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach poprzedzających oficjalne otwarcie konferencji. Do wyboru były dwie opcje - warsztat “Jak ubiegać się o granty w Polsce” oraz warsztaty druku 3D prowadzone przez firmę 3D Phoenix.

Pierwszy z warsztatów, zorganizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej przy wsparciu Polskiej Akademii Nauki i Narodowego Centrum Nauki pozwolił uczestnikom zapoznać się z krajobrazem finansowania badań naukowych w Polsce, a także uzyskać praktyczne informacje dotyczące oferty najważniejszych instytucji grantodawczych w Polsce. Prezentacje PAN, NCN i FNP uzupełniało wystąpienie dr Magdaleny Stobińskiej, laureatki programu First Team FNP, której osobiste doświadczenia doskonale ilustrowały korzyści i wyzwania dla młodych badaczy pracujących w polskich instytucjach naukowych. Warsztat zakończył się interaktywną sesją pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mieli możliwość skonsultować się z prowadzącymi w najistotniejszych dla nich kwestiach.

Firma 3D PHOENIX przedstawiła natomiast najnowsze modele drukarek 3D polskiego producenta ZORTAX. Sesja była przeprowadzona w formule Design Thinking, interdyscyplinarnej metodzie tworzenia nowatorskich produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników końcowych. Uczestnicy pod nadzorem profesjonalnego trenera Design Thinking oraz dwóch ekspertów od druku 3D mieli za zadanie stworzyć nowoczesny przybornik dla projektantów do efektywnego zorganizowania ich miejsca pracy. Design Thinking okazał się kluczowym narzędziem do szybkiego wykonania prototypu: począwszy od stworzenia protopersony czyli empatyzację, poprzez zdefiniowanie wartości dodanej, generowanie pomysłów, aż po modelowanie prototypu. Efektem końcowym były dwa projekty, które zostały wydrukowane w technologii 3D na miejscu i zaprezentowane przez grupy designerskie wszystkim uczestnikom konferencji. Publiczność mogła na własne oczy przekonać się, że druk 3D to nie melodia przyszłości, tylko technologia dla wszystkich, która już dziś zmienia naszą rzeczywistość.

Podsumowanie

Nie tylko wykłady, prelekcje i dyskusje zajmowały czas uczestnikom SPP Meetup Berlin. Ważną częścią konferencji organizowanej przez Fundację Polonium, której celem jest przecież łączenie polskich naukowców pracujących za granicą, był czas na networking i nawiązywanie nowych kontaktów. Piątkowy wieczór zakończył się wspólną kolacją konferencyjną w jednej z berlińskich restauracji. Sobotni wieczór również zgromadził sporą rzeszę uczestników przy piwie i tradycyjnej berlińskiej kiełbasie.

Organizacja SPP Meetupu Berlin 2017 nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie naszych partnerów. Zadanie było współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Ponadto, finansowego wsparcia udzielili Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Polski Fundusz Rozwoju, firma konsultingowa Exponent, Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Ambasada RP w Berlinie i Wydział Konsularny Ambasady oraz mecenas kultury pan Jerzy Czubak, który ufundował nagrody główne dla prelegentów. Nie mniej istotny był też honorowy patronat Ambasady, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, jak również wsparcie patronów medialnych, którzy pomogli z sukcesem dotrzeć do uczestników i rozpromować pierwszą edycję wydarzenia z cyklu “Science: Polish Perspectives” w Niemczech. SPP Meetup Berlin zorganizowany został przez grupę wolontariuszy pracujących pod egidą Fundacji Polonium.

 

Już wkrótce widzimy się w Berlinie i Cambridge!

Polscy naukowcy, którzy wyjechali poza granicę kraju nie są wolnymi elektronami krążącymi w ośrodkach akademickich i przemysłowych. Warszawa, Londyn, Berlin, Sztokholm i wiele innych miast, choć pozornie są od siebie odległe, łączy wspólny czynnik. Czynnik ludzki – główny mianownik Fundacji Polonium, której celem jest łączenie polskiej diaspory naukowej na całym świecie. Już tej jesieni w Berlinie i Cambridge odbędą się dwa wydarzenia z cyklu Science: Polish Perspectives, na które zjedzie się niemal czterystu  wybitnych polskich naukowców pracujących za granicą oraz w kraju, by wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

 

W Polsce trwa debata nad projektem tak zwanej Ustawy 2.0, próbie całościowej reformy uczelni wyższych, zakładającej szereg zmian mających na celu doścignięcie światowych standardów naukowych przez krajowe uniwersytety. Tymczasem, polscy naukowcy pracujący za granicą, od lat tworzą międzynarodową siatkę wymiany wiedzy i doświadczeń, między innymi spotykając się na corocznej konferencji Science: Polish Perspectives organizowanej od 2012 roku. W tym roku, Fundacja Polonium, stworzyła dwie unikalne okazje do spotkania polskich naukowców ze wszystkich dziedzin – główną konferencję Science: Polish Perspectives 2017 (SPP 2017) w Cambridge oraz zupełnie nowy format wydarzenia – SPP Meetup organizowany w Berlinie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 i 4 listopada, drugie zaś już 13 i 14 października. Obie konferencje mają charakter popularnonaukowy i umożliwiają uczestnikom nie tylko poznanie się i zbudowanie sieci kontaktów, ale również tworzą platformę współpracy między polskimi naukowcami pracującymi w różnych krajach.

 

Uczestnicy SPP2016 w Oksfordzie

Uczestnicy SPP2016 w Oksfordzie

Szósta edycja konferencji naukowej Polonii - tym razem w Cambridge

Na scenie w St John's College w Cambridge wystąpią  między innymi goście specjalni, znakomici naukowcy pracujący w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Wśród nich jest doktor Magda Bieńko z Karolinska Institutet zajmująca się biologią komórkową, profesor Victor Tybulewicz, immunolog z Francis Crick Institute oraz Imperial College London. Dodatkowo profesor Marta Kwiatkowska z University of Oxford opowie o tym kiedy ufać robotom oraz Dr Natalia Nowakowska, również z University of Oxford przybliży słuchaczom dynastię Jagiellonów.

Obok wybitnych polskich badaczy swoją pracą podzielą się także młodsi naukowcy. Nie zabraknie fascynujących, krótkich wystąpień w stylu TED-talków oraz posterów z wielu dziedzin nauki: od historii polski, przez tajemnice czarnych dziur, wycieczki w wirtualną rzeczywistość, po rozważania nad wpływem bakterii na nasze ciało.

Same prezentacje to jednak nie wszystko. W ramach SPP2017 uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach, między innymi organizowanymi przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy BlackPearls VC, firmę venture capital z Polski, która przybliży młodym naukowcom świat biznesu. W ramach warsztatu poprowadzonego przez Boston Consulting Group, uczestnicy wcielą się w zespół zarządzający miastem przyszłości, by sprostać wyzwaniom czekających na ich drodze. Całe wydarzenie zostanie zwieńczone uroczystą kolacją w reprezentatywnym  Fitzwilliam College.

SPP2017 odbywa się pod patronatem Ambasady RP w Londynie ze wsparciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Boston Consulting Group oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Konferencja "Science: Polish Perspectives" - zadanie finansowane w ramach umowy 865/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Science: Polish Perspectives sięga Berlina

W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie działalnością Fundacji Polonium oraz potrzeby lokalnych społeczności od 2016 roku obywają się także mniejsze spotkania z serii SPP Meetup. Do tej pory takie spotkania miały miejsce w Sztokholmie i Delft. W tym roku, po raz pierwszy wydarzenie z tego cyklu przybrało formę konferencji, która odbędzie się w Berlinie niecały miesiąc przed głównym wydarzeniem w Cambridge (13-14 października).

Uczestnicy SPP Meetup Berlin będą mieli w tym roku okazję wysłuchać wielu wykładów prezentowanych przez grono młodych naukowców, bądź przyjrzeć się  wynikom ich badań przedstawionych w formie posterów. Podróże w kosmos, chemia materiałowa, medycyna sportowa czy psychologia to tylko kilka z wielu tematów, które poruszą prezentujący. Tu także przewidziane są warsztaty i dyskusja panelowa o współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami. Dodatkowo, organizatorzy przewidzieli sesję startupową, gdzie zaprezentują się firmy i innowatorzy, których działalność wywodzi się ze środowiska akademickiego.

Wśród zaproszonych wykładowców są: Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, laureatka prestiżowych grantów Fundacji Nauki Polskiej, w tym Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej „Nicolaus Copernicus” oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze; Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, była prezydent Rady Naukowej CERN, oraz Dr Marcin Piątkowski, starszy ekonomista w Banku Światowym.

SPP Meetup Berlin 2017 otrzymał jak wsparcie od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, Polskiego Funduszu Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, firmy konsultingowej Exponent, Ambasady RP w Berlinie oraz Wydziału Konsularnego Ambasady.

Obie konferencje są organizowane przez ekipę wolontariuszy Fundacji Polonium, założoną przez organizatorów poprzednich edycji wydarzenia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Fundacji Polonium: www.poloniumfoundation.org, stronie SPP: www.sciencepolishperspectives.org, oraz profilu Science: Polish Perspectives na Facebooku.